ahp kop

 3 December 2020

menlessen voorzichtig van start

Share

Zoals bekend mogen er weer voorzichtig wat activiteiten opgestart worden.

Ook de menlessen kunnen hierdoor weer plaatsvinden, echter er zijn wel wat restricties waar we ons aan moeten houden.

Zo zal er alleen toegang zijn voor de lessers en eventuele groom, vooralsnog is het niet de bedoeling dat er publiek komt ( ook onze trouwe leden die voor een bakje koffie komen , helaas op dit moment even niet doen). Ook zal er tot nadere berichtgeving geen koffie worden geschonken.Alleen komen, inspannen, lessen, uitspannen en weer vertrekken. Op deze wijze is het risico beperkt.

Wanneer er meer ruimte komt om de regels te versoepelen zullen we hiervan melding maken op de site.

Verder is er een protocol opgesteld waar een ieder zich aan heeft te houden.

Lees onderstaand protocol s.v.p. goed door en houdt u aan de regels.

NB. niet alle genoemde punten zijn direct van toepassing, o.a. punt 4 koffieschenken en punt 5. bezoekers ,worden pas van kracht  zodra de richtlijnen hiertoe vrijgave geven.

 

Coronaprotocol Menvereniging Achter ’t Peerd 11-05-2020

Aanleiding:
Op 12 mei kunnen we weer gaan opstarten met onze activiteiten. Gezien de nog steeds beperkende omstandigheden zullen we keuzes moeten maken welke activiteiten we nog willen doen dit jaar. Daarnaast zullen we heldere afspraken moeten maken over de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen. De belangrijkste eisen zijn: 1,5 meter afstand en hygiëne.

Doel van het protocol:
Zodanig afspraken vastleggen dat verspreiding van het virus wordt voorkomen conform de regels van overheid en RIVM.

Uitvoering:
Als uitgangspunt geldt voorlopig de opstart van de lesavonden voor de eigen leden omdat daar momenteel de meeste vraag naar is en dit als test kan dienen voor eventuele uitbreiding van activiteiten. Tot 1 juni zijn anderen dan lesdeelnemers en bestuur niet toegestaan op het terrein.
Op zich kunnen we stellen dat bij de aanspanningen aan de 1,5 meter afstand al wordt voldaan. Dit geldt zowel bij het parkeren en aanspannen als bij het wachten voor en na de les. Hierbij is het uitgangspunt dat de menner zelf bepaalt welke groom hij/zij toestaat op de aanspanning. Er mogen voorlopig slechts 2 personen per aanspanning op het terrein komen.
Tussen de beide lessen op elke avond zal een tijdslot van een kwartier worden gepland. Minimaal 2 bestuursleden zullen elke les aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat men zich aan de regels houdt. Deze bestuursleden dragen een oranje hesje.

Er zijn 5 knelpunten te onderscheiden:
1. Toegang en parkeren
2. Toiletgebruik
3. WHIS installatie met oortjes
4. Het koffieschenken voor, tijdens en na de les
5. De bezoekers

1. Toegang en parkeren
Het toegangshek geeft ruimte voor slechts 1 aanspanning dus daarvoor hoeft niets geregeld te worden. Ingaand verkeer heeft voorrang om de weg en het fietspad niet bezet te houden.
Het parkeren van de lesdeelnemers wordt als volgt geregeld: de eerste groep parkeert bij binnenkomst meteen rechts, de tweede groep aan de linkerzijde van het veld met dien verstande dat de eerste meteen links opstelt en de volgende daarop aansluiten met voldoende tussenruimte. Wanneer niet-deelnemende leden weer welkom zijn kunnen deze parkeren vlak voor het clubhuis.

2. Toiletgebruik
De toiletten blijven in principe op slot. We zullen in de mail die vooraf gaat aan de start van de activiteiten duidelijk aangeven dat de toiletten zo min mogelijk gebruikt kunnen worden zodat de leden hiermee rekening kunnen houden. Mocht het toch nodig zijn dan geldt de volgende procedure: Bij elke bijeenkomst wordt 1 persoon met handschoenen aangewezen voor toiletbeheer. Dit kan NIET in combinatie met het koffieschenken! Deze persoon heeft de sleutel en kan eenmalig toegang verschaffen en blijft bij het toilet tot de bezoeker is vertrokken. Daarna wordt het toilet gereinigd, hiervoor wordt een apart protocol opgesteld met de benodigde schoonmaakartikelen. Na schoonmaak gaat het toilet weer op slot tot de volgende bezoeker. Omdat het voorlopig toch gaat om een beperkt aantal mensen is dit door 1 persoon uitvoerbaar, temeer daar er 2 toiletten beschikbaar zijn (als het rustig is, kan volstaan worden met 1 toilet).

3. WHIS
Er is een nieuw systeem aangeschaft voor de instructie, het zogenaamde WHIS (wireless horse instruction system). We hebben al in een vergadering besproken dat elke lesser een eigen oortje krijgt en dit zelf moet beheren (dus steeds zelf meenemen). Ook hier zal moeten gelden dat 1 persoon met handschoenen het beheer heeft en de WHIS uitdeelt. Bij het wisselen van de les worden de apparaten weer bij deze persoon ingeleverd die ze met een desinfecterend doekje kan schoonmaken en aan de volgende lesser kan geven. Na afloop worden alle apparaten weer schoongemaakt en in de koffer opgeborgen. Wie zijn/haar oortje vergeet kan eventueel gebruik maken van een reserve als deze er nog is en anders pech gehad. Er worden dus geen oortjes uitgewisseld!!

4. Koffieschenken
Vanaf het moment dat het clubgebouw weer open mag zijn de volgende afspraken te maken:
- Aan de voorkant van het clubgebouw kan de lange schraag worden geplaatst. Het voordeel hiervan is de ruime afmeting zowel in lengte als breedte.
- Er wordt een éénrichtingsverkeer looproute gemaakt tussen de schraag en een afscheiding met bijvoorbeeld rood-wit lint
- Er staan borden met 1,5 meter zodat iedereen voldoende afstand houdt van zijn/haar voorganger
- Het schenken gebeurt alleen door 1 à 2 personen. Alleen deze personen hebben toegang tot het clubgebouw, verder niemand. Zij dragen handschoenen. Alleen zij schenken de koffie in en zetten de bekers neer zodat ze door de leden opgepakt kunnen worden. Zij verstrekken ook suiker en melk en roerstaafje indien gewenst. BELANGRIJK: alleen verpakte suiker en melkcups voor éénmalig gebruik!
- De koffie wordt NIET rondgebracht, elke menner kan zijn/haar groom sturen om koffie op te halen.

5. De bezoekers
Voorlopig worden er nog geen bezoekers toegelaten op het terrein. Het lastige is dat we niet precies weten hoeveel bezoekers er komen als dit weer mag. Bij de ingang kunnen we een afzetting maken voor de bezoekers die per fiets of wandelend komen zodat er een duidelijke afbakening is tussen in- en uitgang. Na het hek is de ruimte zodanig dat de 1,5 meter aangehouden kan worden. We kunnen het bezoek voorbereiden door stoelen klaar te zetten op ruime afstand en ook borden te plaatsen met 1,5 meter. Aan de voorzijde een bord plaatsen dat bezoek alleen welkom is als ze zich aan de regels houden. Omdat dit bij de lessen altijd leden zijn kunnen we het via de mail melden.

 

En vanzelfsprekend blijft u thuis als u hoest, verkouden bent , koorts of andere ziekteverschijnselen heeft .

 

Bij deelname aan de lessen ga je akkoord met dit protocol. Als een deelnemer zich hier niet aan houdt heeft het bestuur het recht deze uit te sluiten van de lessen en op te dragen het terrein te verlaten. Als iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen we hopelijk op termijn de activiteiten uitbreiden. Alvast dank voor ieders medewerking en begrip!!

Secretariaat Achter 't Peerd | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | © Chair-man.nl

Copyright 2011.